19 stycznia 2019

dr Piotr Jaworski (UW): Czy znaleziska monet Hadriana z rzymskiego fortu Apsaros są świadectwem inspekcji dokonanej przez Lucjusza Flawiusza Arriana, namiestnika Kapadocji?

23 lutego 2019

prof. dr hab. Maciej Kokoszko (UŁ), Kilka uwag o siarze, serze i błędzie Aecjusza z Amidy czyli o tym, czy Atenajos z Naukratis znał Galena z Pergamonu

23 marca 2019

prof. Bruno Currie (Oriel College, Oxford): Recognition and Mind-Reading in Odyssey Book 23

27 kwietnia 2019

prof. Ermanno Malaspina (Uniwersytet w Turynie), temat zostanie podany wkrótce