Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej

Redaktor naczelny

Jerzy Danielewicz

Spis opublikowanych tomów (katalog BN)