1. Prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski, członek korespondent PAN

2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, przewodnicząca

3. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski

4. Dr Sławomira Brud, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, członek specjalista

5. Dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

6. Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

7. Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

8. Prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński

9. Prof. dr hab. Tomasz Giaro, Uniwersytet Warszawski

10. Dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

11. Mgr Jadwiga Iwaszczuk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, członek specjalista

12. Prof. dr hab. Oktawiusz Jurewicz, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy

13. Prof. dr hab. Jerzy Kolendo, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy

14. Prof. dr hab. Anna M. Komornicka, Uniwersytet Łódzki, członek honorowy

15. Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński

16. Dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

17. Dr Jan Kwapisz, Uniwersytet Warszawski, członek specjalista

18. Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Uniwersytet Warszawski

19. Ks. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jagielloński

20. Prof. dr hab. Adam Łajtar, Uniwersytet Warszawski

21. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

22. Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

23. Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

24. Prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

25. Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, członek korespondent PAN

26. Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

27. Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Uniwersytet Wrocławski

28. Dr Maria Nowak, Uniwersytet Warszawski, członek specjalista

29. Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

30. Dr Sebastian Ruciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, członek specjalista

31. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

32. Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski, członek korespondent PAN

33. Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

34. Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

35. Prof. dr hab. Jerzy Styka, Uniwersytet Jagielloński

36. Dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

37. Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Uniwersytet Warszawski

38. Dr Stanisław Turlej, Uniwersytet Jagielloński, członek specjalista

39. Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

40. Dr hab. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński

41. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, Uniwersytet Warszawski

42. Prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

43. Prof. dr hab. Jan Zabłocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego